gia-nha-o

Giao dịch bất động sản vẫn tăng nhẹ

Các kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiết kiệm, mua bán vàng… đang dần kém hấp dẫn, khiến một số các nhà đầu tư quay trở lại thị trường bất động sản. Trong 7 tháng đầu năm thị trường nhà đất tiếp tụ...
ton-kho-bat-dong-san-giam

Thống kê lượng tồn kho bất động sản

Tính đến ngày 20/8/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên thị trường đã giảm 3.444 tỷ đồng so với tháng 7/2015 và còn khoảng 60.299 tỷ đồng. Trong số đó, lượng tồn kho đất nền nhà ở rơi vào kho...