Tiến độ dự án HH4 Linh Đàm

Ngoài tiến độ của chung cư HH1 Linh Đàm, Chung cư HH2 Linh Đàm, HH3 thì tiến độ dự án chung cư HH4 Linh Đàm cũng sẽ được cập nhập thường xuyên theo tuần, tháng để quý Khách hàng có được thông tin đầy đủ nhất.

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM NGÀY 15/09/2014

Chung cư HH4 Linh Đàm các tòa A , B , C đang được chủ đầu tư đẩy mạnh xây dựng đúng tiến độ. Cụ thể là  HH4 tòa A-C đang được xây dựng đến tầng 15, HH4 tòa B xây dựng đến tầng 12.Theo thông báo chính thức từ chủ đầu tư thì dự án bắt đầu đóng đợt 2 từ ngày 20/9/2014

hh4-linh-dam-tien-do-1

hh4-linh-dam-tien-do-2

hh4-linh-dam-tien-do-3

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM ĐẦU NĂM 2015

Chung cư HH4 Linh Đàm tóa A đang xây dựng đến tầng 35, tòa B đang thi công đến tầng 32, tòa C đang thi công đến tầng 35

hh4-linh-dam-tien-do-4

hh4-linh-dam-tien-do-5

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM NGÀY 26/01/2015

Chung cư HH4 Linh Đàm đang trong giai đoạn cất nóc. Tòa A và B không xây lên tầng nữa và đang cất nóc, còn tòa C thì đag xây nốt các tầng cuối cùng.

hh4-linh-dam-tien-do-6