Tiến độ dự án

Tòa nhà chung cư VP5 Linh Đàm đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Sảnh chính nơi cư dân đến nhận nhà từ ban quản lý của chung cư. Dưới đây là hình ảnh toàn cảnh dự án hoàn thành.

TOÀN CẢNH BÊN NGOÀI TÒA NHÀ CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM

vp5-linh-dam-ban-giao-nha

vp5-linh-dam-ban-giao-nha1

vp5-linh-dam-ban-giao-nha2

vp5-linh-dam-ban-giao-nha3

vp5-linh-dam-ban-giao-nha4