ton-kho-bat-dong-san-giam

Thống kê lượng tồn kho bất động sản

Tính đến ngày 20/8/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên thị trường đã giảm 3.444 tỷ đồng so với tháng 7/2015 và còn khoảng 60.299 tỷ đồng. Trong số đó, lượng tồn kho đất nền nhà ở rơi vào kho...