HH2 Linh Đàm tòa A

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ CĂN HỘ HH2 LINH ĐÀM TÒA A

*Mặt bằng thiết kế chung cư HH2 Linh Đàm tòa A:

tang-kiot-hh2a-linhdam

Mặt bằng Kiot – HH2A Linh Đàm

tang-3-4-5-hh2a-linhdam

Mặt bằng tầng 3, 4, 5 – HH2A Linh Đàm

tang-6-40-hh2a-linhdam  

Mặt bằng tầng 6-40 – HH2A Linh Đàm

tang-penthouse-hh2a-linh-dam

Mặt bằng Penhouse – HH2A Linh Đàm

>> Chi tiết dự án: Chung cư HH2 Linh Đàm

*Sơ đồ thiết kế căn 1 ngủ – chung cư HH2 Linh Đàm tòa A:

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can14

Căn hộ 16 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-18

Căn hộ 18 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-36

Căn hộ 36 – Chung cư HH2A Linh Đàm
can-38

Căn hộ 38 – Chung cư HH2A Linh Đàm

*Sơ đồ thiết kế căn 2 ngủ – chung cư HH2 Linh Đàm tòa A:
thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-04

Căn hộ 04 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-06

Căn hộ 06 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-08

Căn hộ 08 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can10

Căn hộ 10 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-14

Căn hộ 14 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-20

Căn hộ 20 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-24

Căn hộ 24 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-26

Căn hộ 26 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-30

Căn hộ 30 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-34

Căn hộ 34 – Chung cư HH2A Linh Đàm

can-40

Căn hộ 40 – Chung cư HH2A Linh Đàm

*Sơ đồ thiết kế căn 3 ngủ – chung cư HH2 Linh Đàm tòa A:

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can3-ngu-02

Căn hộ 02 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-12

Căn hộ 12 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-22

Căn hộ 22 – Chung cư HH2A Linh Đàm

thiet-ke-hh2a-linh-dam-can-32

Căn hộ 32 – Chung cư HH2A Linh Đàm