HH1A: Căn 2 phòng ngủ

Sơ đồ thiết kế các căn hộ 2 phòng ngủ 

Chung cư HH1 Linh Đàm tòa A

THIẾT KẾ CĂN 2 PHÒNG NGỦ: 55,59m2

hh1a-linh-dam-can-14-2-phong-ngu

Thiết kế căn 14 – Chung cư HH1A Linh Đàm

 hh1a-linh-dam-can-20-2-phong-ngu

Thiết kế căn 20 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-34-2-phong-ngu

Thiết kế căn 34 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-40-2-phong-ngu

Thiết kế căn 40 – Chung cư HH1A Linh Đàm

THIẾT KẾ CĂN HỘ DIỆN TÍCH: 65,52

 hh1a-linh-dam-can-06-2-phong-ngu-1

Thiết kế căn 06 – Chung cư HH1A Linh Đàm

  hh1a-linh-dam-can-08-2-phong-ngu-1

Thiết kế căn 08 – Chung cư HH1A Linh Đàm 

 hh1a-linh-dam-can-26-2-phong-ngu-1

Thiết kế căn 26 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-28-2-phong-ngu-1

Thiết kế căn 28 – Chung cư HH1A Linh Đàm

THIẾT KẾ CĂN HỘ DIỆN TÍCH: 67,04

 hh1a-linh-dam-can-04-2-phong-ngu-2

Thiết kế căn 04 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-10-2-phong-ngu-2

Thiết kế căn 10 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-14-2-phong-ngu

Thiết kế căn 14 – Chung cư HH1A Linh Đàm

hh1a-linh-dam-can-24-2-phong-ngu-2

Thiết kế căn 24 – Chung cư HH1A Linh Đàm

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ HH1 LINH ĐÀM: XEM TẠI ĐÂY

CHUNG CƯ HH1 LINH ĐÀM